POLECAMY
Kochała Pana Boga i ludzi, radosna, pokorna, obdarzona wieloma talentami. Taka była śp. Helena Kmieć, wolontariuszka i misjonarka zamordowana 24 stycznia 2017 roku w Boliwii. Niebawem będziemy obchodzić 3 rocznicę śmierci Helenki, wspomnijmy ją sięgając do książki/broszury „Warto pięknie żyć”!

Koszty dostawyNasze strony

www.ekatecheza.pl

Newsletter
Jeśli chcesz dostawać informacje o produktach i nowościach.
Polityka prywatności
 1. Jednostka Działalności Gospodarczej Kurii Metropolitalnej odpowiedzialna za prowadzenie Wydawnictwa św. Stanisława BM – dalej: „JDG” z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3, 31-004 Kraków, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis stanislawbm.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Administratorem danych jest Jednostka Działalności Gospodarczej Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, tel. 12 25 75 336, email: wydawnictwo@stanislawbm.pl zwany dalej Administratorem.
 3. Informacje o użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
 4. Administrator wykorzystuje zebrane dane do celów administrowania serwisem, w celu przedstawienia oferty oraz w celach kontaktowych.
 5. Przetwarzanie danych przez Administratora polegać będzie na przesyłaniu materiałów promocyjnych, informowanie o wydarzeniach i nowych produktach.
 6. W formularzu rejestracyjnym należy podać wskazane dane, w tym imię, nazwisko, dokładny adres (wysyłki), telefon, e-mail, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych szczegółowo poniżej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwia realizację usługi.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach komercyjnych: przedstawiania oferty handlowej Wydawnictwa św. Stanisława BM, realizacji zamówień internetowych oraz do obsługi prenumeraty. Po zakończeniu realizacji zamówienia (umowy) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia wszelkich spraw związanych lub wynikających z umowy. W przypadku nie zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego żądania. Pani/Pana dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora danych osobowych lub podmioty z nim współpracujące w celach marketingowych produktów lub usług oferowanych przez te podmioty.
 2. W celach zagwarantowania należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania Pani/ Pana danych osób konieczne jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez JDG oraz podmioty współpracujące z tą jednostką danych osobowych na cele wskazane powyżej i w okresach tam wskazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z ochroną danych osobowych.
 3. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili użytkownik ma także prawo wypisać się z bazy subskrybentów za pośrednictwem strony www.stanislawbm.pl.
 4. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w tym zakresie proszę kierować – w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora danych osobowych, ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na terenie Polski, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia.
 7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem w celach związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tej umowy, a także w celach marketingowych produktów lub usług oferowanych przez te podmioty.
 8. Administrator nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu innemu podmiotowi oraz nie planuje tego w przyszłości.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz politykę prywatności jakichkolwiek stron internetowych, do których odnośniki mogą znajdować się na stronie stanislawbm.pl.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany warunków polityki prywatności stosowanej w serwisie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl