Page 1 - Eucharystia a rozwód - prezentacja
P. 1

                      Eucharystia                          a                             rozwód              „Nauczanie Kościoła na temat rozwodu i Eucharystii niesie z sobą              duszpasterską propozycję, odmienną, dynamiczną, mającą na              względzie osobę, która cierpi. Podtrzymywanie powiązania między              życiem małżeńskim i życiem eucharystycznym stanowi w rzeczy-              wistości pełną miłości terapię, która pomaga ochrzczonym uznać              ranę, która im została zadana, gdy rozpoczęli drugi związek. Nikt              nie może przeżywać jednoczącego i otwartego na płodność czasu,              gdy puszcza w niepamięć podstawową obietnicę, z którą związał,              zgodnie z własną jednością Boga, swe imię i przeznaczenie.”             Eucharystia                                  fragment książki              Oddajemy w Państwa ręce książkę będącą owocem refleksji po-                  a     rozwód              wstałych po Nadzwyczajnym Synodzie na temat Rodziny, który miał              miejsce w październiku 2014 roku. Jest to propozycja zarówno dla              tych, którzy pragną na nowo odkryć piękno doktryny chrześcijań-              skiej, jak i dla osób, które mają problem ze zrozumieniem stanowi-              ska Kościoła dotyczącego nauczania nierozerwalności małżeństwa.              To swoiste kompendium, z którego mogą korzystać duszpasterze,              katecheci, a także wszyscy ci, którym na sercu leży dobro rodzin              oraz całych społeczeństw.                             ISBN 978-83-7422-646-2                     www.stanislawbm.pl 9 788374 226462
   1   2   3   4   5   6