Opublikowano

Materiały do bierzmowania

Życie na 100% – spotkania o Duchu Świętym to  także aplikacja
www.pentecostapp.pl
Materiały do 16 spotkań odkrywania Osoby Ducha Świętego, zawierające zarówno teksty katechez jak i konspekty spotkań w małej grupie. Przygotowane zostały przede wszystkim z myślą o młodych ludziach, przygotowujących się do przyjęcia bierzmowania. Można je elastycznie dostosować do rocznej lub 2-letniej formacji, można wybrać formę katechez skierowanych do dużej grupy lub formę spotkań małych grup z animatorem, lub też podejście mieszane. Niezależnie od wybranej formy, do każdego tematu przygotowane są dwa krótkie filmiki, pojawiające się w aplikacji u uczestników, wprowadzające do spotkania dzień przed i podsumowujące – dzień po jego odbyciu. Zobacz więcej.

Opublikowano

Ks. Federiko Tartaglia o potrzebie czytania Biblii

Znamy zazwyczaj fragmenty Pisma św., które czytane są podczas mszy św., cytaty zaczerpnięte z psalmów czy ewangelii. Biblia ma jednak do zaoferowania o wiele więcej! Powinniśmy nieco częściej sięgać do Jej treści, czerpać z niej, bo jest to księga życia!  Jak mówi włoski kapłan – Federico Tartaglia, zdaje sobie sprawę, że samotne czytanie Biblii nie jest najprostsze, że dla wielu treść zawarta w Świętej Księdze jest trudna w odbiorze, jednak spotkanie ze Słowem  Bożym powinno być naszą codzienną praktyką. Dla tych, którzy nie wiedzą jak zacząć czytanie Biblii, w swojej książce wydanej w 2019 roku Czas przeczytać Biblię … i powiem ci, jak to zrobić! daje wskazówki jak zacząć przygodę z Biblią. Autor zwraca się do czytelników: Chodźcie! Ta książka nie jest niczyją własnością. To dar, jaki zrobiła sobie ludzkość. Jej najpiękniejsza biografia, którą cicho ożywia Boskie tchnienie!

Otwórzmy tę książkę, zaufajmy jej, wróćmy do tekstu, do słów, do historii, do opowieści; zacznijmy od nowa, nie przestając myśleć, obserwować człowieka i szukać Boga.

Czas zobaczyć Jezusa … i powiem Ci dlaczego! to najnowsza książka ks. Tartaglii, która ukazała się na polskim rynku. Ta książka jest przeznaczona dla każdego, kto sądzi, że wierzy Jezusowi, ale czuje, że w gruncie rzeczy tak nie jest, i szuka wiary, która mogłaby go zbawić.  W swojej publikacji autor zwraca uwagę, że:

Wierzący, który pragnie poważnie traktować słowa Ewangelii i wprowadzać je w czyn, potrzebuje odpowiedniej praktyki duchowej, z której wypłyną nowe myśli, słowa i czyny. Bez praktyki duchowej nie ma życia moralnego, ani prawdziwych praktyk religijnych.

Pierwszy element praktyki to czas, drugi to cisza, trzeci – słuchanie, czwarty to pustka. Jeśli te cztery składniki się połączą, urzeczywistnia się działanie Ducha Świętego, który przemienia nas i przynagla do działania.
* CZAS: przestań mówić, że nie masz czasu, przestań tracić czas. Uporządkuj czynności każdego dnia i znajdź 10, a nawet 5 minut na czytanie Pisma Świętego.
* CISZA: wyłącz wszystko. Komórkę, radio, telewizor, usta. Zwłaszcza umysł. Wycisz myśli. Grzecznie pożegnaj się z wewnętrznym hałasem i poczekaj.
* SŁUCHANIE: przestań gadać, a także myśleć. Schroń się w natchnionych słowach. Czytaj i czytaj ciągle od nowa, z uwagą, nawet na głos. Nie pozwól, aby twój umysł miał przewagę. Daj mówić słowom.
* PUSTKA: kontroluj umysł, nie pozwól, by cię rozpraszał, nie przerywaj słuchania i stale twórz pustkę oczekiwania i przyjmowania. Pozwól, by tchnął Duch Święty i do ciebie przemówił. Przyjmij słowo.
* CZYN: zacznij robić to, co mówi Ewangelia, unikaj komentarzy i przeróbek. Rzeczywiście praktykuj to, czego słuchasz.
Obie książki napisane są prostym, zrozumiałym dla każdego językiem. Spróbujmy zatem sięgnąć po lekturę ks. Tartaglii, a następnie po Pismo św.