Homiletyka
Jak kochać nielubianych?, ks. Janusz Mastalski

Jak kochać nielubianych?, ks. Janusz Mastalski

W 1997 roku we Wrocławiu Jan Paweł II mówił: Ty nam zostawiłeś dar Eucharystii, by ład wewnętrznej tworzyć wolności. Na czym polega ów ład wolności wzorowany na Eucharystii? W Eucharystii Chrystus jest obecny jako Ten, który siebie daje w darze człowiekowi, jako Ten, który człowiekowi służy: «Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował» (J 13,1). Prawdziwą wolność […]


czytaj więcej
20 / 02 / 2020

Przebaczenie w miejscu pracy, ks. Edward Staniek

Przebaczenie w miejscu pracy, ks. Edward Staniek

Nie da się wędrować ścieżkami wydeptanymi przez ludzi bez opanowania sztuki przebaczania i umiejętności proszenia o przebaczenie, kiedy sami kogoś zranimy. Takie zadanie postawił przed nami Chrystus. Tym, że przebacza, różni się chrześcijanin od innych, którzy Ewangelii nie znają. Na to przebaczenie czeka Bóg i czekają ci, którzy wiedzą, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Pierwszym miejscem […]


czytaj więcej
20 / 02 / 2020

Upomnienie, ks. Kazimierz Skwierawski

Upomnienie, ks. Kazimierz Skwierawski

„Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu” (Kpł 19,17) – takie słowa słyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Wypowiada je Bóg do Mojżesza, kiedy poucza go o miłości bliźniego. Warto, abyśmy i my zastanowili się nad nimi, zwłaszcza że chodzi o upomnienie, a więc o to, co jest nieodzowne dla kształtowania prawidłowych postaw […]


czytaj więcej
20 / 02 / 2020

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski

Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca (Ps 103, 10). 1. Komentarz naukowy Ps 103 jest świadectwem przyjścia z pomocą człowiekowi bliskiemu śmierci i obarczonemu licznymi grzechami. Psalmista, zachęcając samego siebie do wdzięczności, przykładem swoim poucza, co inni winni czynić. Bóg bowiem i im przyjdzie z pomocą, gdyż od […]


czytaj więcej
12 / 02 / 2020