zadzwoń 12 25 75 336 napisz sklep@stanislawbm.pl
Lista wpisów
Lista wpisów
Czym jest Eucharystia? Wielki Czwartek 2024
26.03.2024
#EUCHARYSTIA
#WIELKI CZWARTEK
#KONGRES EUCHARYSTYCZNY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane”… Słowa te mogą nas przerażać: czy na tym polega chrześcijaństwo, na negowaniu siebie, na „wydaniu” na cierpienie, na zrezygnowaniu z wolności na rzecz ofiary z siebie? Takie wątpliwości rodzą się w nas w naturalny sposób, lecz równocześnie zderzają się z wizją dobrego, miłosiernego Boga. Czy ktoś taki może chcieć naszego cierpienia?

Czym jest ofiara?

Przyjrzyjmy się dokładniej temu, w jaki sposób Jezus rozumiał ofiarę, aby zmierzyć się z chaosem powstałym w naszym umyśle. Zwróćmy uwagę, że Jezus się nie pozostaje biernym, lecz dobrowolnie wybiera ofiarę, pozostając w pełni wolnym.

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 17–18).

Ofiara nie jest celem, nie chodzi w niej o nią samą. Chodzi o miłość. Oddanie siebie nie wiąże się z utratą, ale ze wzrostem. Jezus, oddając swoje życie na krzyżu, odzyskuje je dla nas. Odzyskuje życie swoje i nasze – życie wieczne, które straciliśmy przez grzech. Jezus nie głosi pochwały cierpienia, przeciwnie: afirmuje życie.

Teraz każdy z nas staje przed koniecznością wyboru. Czy przyjmę życie wieczne, które ofiarowuje mi Jezus? I tu nie chodzi o tylko czas, że kiedyś po śmierci, będę żył bez końca. Życie wieczne oznacza jakość, nowy wymiar życia tu i teraz, przejawiający się w doświadczaniu bliskości Boga, autentycznej relacji z Nim.

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga…” (J 17,3).

Spotkanie z Bogiem Żywym

Rzeczywistością, w której w szczególny sposób doświadczamy obecności Boga Żywego jest Msza Święta. To nie tylko „pamiątka”, ale „uobecnienie” ofiary Jezusa. W momencie, gdy w niej uczestniczymy, zostajemy uzdolnieni do ofiarnej miłości na wzór Mistrza.

Nikt z nas nie może dać tego, czego sam nie ma. Najpierw musimy podjąć decyzję, czy przyjmujemy dar Jezusa. Czy uznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem? Nie całego świata, nie mojego proboszcza, przyjaciela, kolegi, lecz moim. Przyjęcie łaski odkupienia uzdolni nas do kochania drugiego w nowy sposób. Wezwanie do ofiary nie będzie już budziło takiego oporu, przestaniemy czuć, że coś zostaje nam odebrane. Tego nie sposób wyjaśnić teoretycznie. Tu potrzebne jest doświadczenie.

Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej

W Kościele co pewien czas pojawia się inicjatywa mająca na celu podjęcie refleksji nad formą i znaczeniem Eucharystii. Taka potrzeba została rozeznana w archidiecezji krakowskiej, czego owocem stała się decyzja o zorganizowaniu kongresu eucharystycznego. Jego celem jest odnowienie oraz umocnienie więzi z Chrystusem obecnym w Eucharystii, który dał nam obietnicę:

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). 

Do zrealizowania nadrzędnego założenia kongresu będziemy podążać na dwóch „skrzydłach”: intelektualnej refleksji oraz doświadczeniu Żywego Boga obecnego w Eucharystii. W każdej parafii archidiecezji krakowskiej w wyznaczone niedziele zostanie wygłoszona homilia poświęcona tajemnicy Eucharystii

Wierni będą mogli umocnić swoją więź z Jezusem Eucharystycznym podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Planowane są również wieczory uwielbieniowe – na Skałce oraz na Rynku Głównym w Krakowie.

W czasie kongresu będą nam towarzyszyć święci i błogosławieni związani z archidiecezją krakowską: św. Stanisław BM, św. Jan Paweł II, bł. Władysław Bukowiński i bł. Piotr Dańkowski. W gronie patronów znalazł się również sługa Boży, ks. Michał Rapacz, który zostanie beatyfikowany 15 czerwca br. w Łagiewnikach, podczas Mszy św. na zakończenie kongresu.  

Podsumowanie

W Eucharystii możemy doświadczyć żywego Boga, który jest obecny i działa w naszym życiu. Zbawiciel uczy nas właściwego rozumienia ofiary, która nie polega na negacji życia, lecz jego afirmacji. Przyjęcie daru zbawczej ofiary Chrystusa wymaga dobrowolnej decyzji każdego z nas. 

Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej jest wyjątkową okazją do odnowienia więzi z Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Homilie, adoracje oraz wieczory uwielbienia będą okazją do umocnienia osobistej wiary, a także do budowania relacji z braćmi i siostrami z naszych wspólnot parafialnych oraz ze świętymi i błogosławionymi patronami kongresu.

Niech ten czas zaowocuje w życiu każdego z nas ożywieniem wzajemnej miłości.

 

Źródła:

  • Ja jestem. Materiały duszpasterskie na Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2024.
  • Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej, https://eucharystyczny.diecezja.pl/o-kongresie/, (dostęp: 25.03.2024).

 

 

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki