Numer konta

Uwaga! Nowy numer konta bankowego.
Grupa Fr3 Sp. z o.o.
31- 101 Kraków, ul. Straszewskiego 2/9
Bank Pekao SA I O/Kraków;
SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 17 1240 4533 1111 0010 9722 5523