Aktualności

15 / 09 / 2020

Pociąg do świętości. Stacja bierzmowanie

  1. Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością.
  2. Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary.
  3. Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje.
  4. Dar Męstwa – by bronić wartości.
  5. Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie.
  6. Dar Pobożności – by być ufnym.
  7. Dar Bojaźni Bożej – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi

 

Nie chcę mieć problemów ze ślubem, może będę matką/ojcem chrzestnym to sakrament bierzmowania mi się przyda, wszyscy idą „do bierzmowania” to ja też pójdę. To najczęstsze odpowiedzi na pytanie po co sakrament bierzmowania? Niestety. A przecież sakrament bierzmowania to nie tylko msza w kościele i spotkanie z biskupem, to nie tylko namaszczenie olejkiem i wybrane imię, to przede wszystkim dopełnienie chrztu św., to działanie Ducha Świętego, to osiągnięcie dojrzałości chrześcijańskiej, to otwartość na „nowe” w sferze duchowej człowieka. To pierwszy sakrament, który młody człowiek może przyjąć świadomie, z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem, z odpowiednim przygotowaniem. Księżom, katechetom mocno zależy na tym, by młody człowiek zaangażował się w swój rozwój duchowy, by chciał, tak sam z siebie otworzyć się na działanie Ducha Świętego, by zrozumiał Jego moc. Prowadzący spotkania dla bierzmowanych mają więc trudne zadanie, by nie zniechęcić, a wręcz zachęcić młodych ludzi, do uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania. By przekonać do trwania w wierze, by po przyjęciu  sakramentu nie opuścili Kościoła, ale by szli przez życie z Jezusem. Dzisiejsza młodzież jest dosyć wymagająca, ale i szukająca – co cieszy, bo świadczy o ich otwartości i świadomości. Zależy nam na tym, by zachęcić młodego człowieka do uczestnictwa w życiu Kościoła, na jego zaangażowaniu w rozwój duchowy. W odpowiedzi na oczekiwania młodych, po wielu spotkaniach i rozmowach z nimi powstał nowy program przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania „Pociąg do świętości. Stacja bierzmowanie”. W przygotowanie materiałów zaangażowało się wiele osób,  zostały one przygotowane z wielką starannością, różnorodnością w przekazie, a przede wszystkim z ukierunkowaniem na młodego człowieka. Mamy nadzieję, że „Pociąg do świętości. Stacja bierzmowanie” zostanie przyjęty z pozytywną energią.

Pociąg do świętości. Stacja bierzmowanie

Zapisz się na newsletter
sklep@stanislawbm.pl
Projekt i wykonanie TBC Project