Cenna pomoc i dar dla cierpiących i wszystkich, którzy pragną naśladować Jezusa w niesieniu krzyża

0,50