Cenna pomoc i dar dla idących do świata, aby w mocy Ducha Świętego przemieniać go miłością

0,50