Cenna pomoc i dar dla spowiadających się oraz wszystkich pragnących poznać zło grzechu i miłosierdzie Boga

0,50