Charyzmat życia i duchowość Mieczysławy Faryniak (1903–1990) pustelnicy polskiego Spisza

24,90