Dziecięce Płatki Róż Różańcowych. Pamiątka przyjęcia do „Płatka Róży”.

0,40