Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II

49,90