Aktualności

24 / 08 / 2020

Święta s. Faustyna Kowalska

Za kilka dni będziemy obchodzić 115 rocznicę urodzin św. s. Faustyny, która urodziła się 25.08.1905 roku we wsi Głogowiec. Nikomu nie trzeba przedstawiać kim była owa mistyczka. Dzięki s. Faustynie kult Bożego Miłosierdzia został rozpowszechniony na cały świat. W każdym zakątku czciciele Bożego Miłosierdzia, każdego dnia odmawiając koronkę powtarzają słowa Jezu ufam Tobie! Corocznie tłumy pielgrzymów przyjeżdżają do Sanktuarium w Łagiewnikach, by dziękować, by wypraszać łaski przy relikwiach św. Faustyny, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. Siostra Faustyna została wybrana przez Boga na Oblubienicę, poprzez jej osobę Bóg przekazuje światu moc miłosierdzia! W trakcie swojego życia miała wizje, które po namowach swojego spowiednika ks. Sopoćki zaczęła opisywać w Dzienniczku. Sporządzane zapiski obecnie są dla nas nie tylko świadectwem życia św. Faustyny, ale też przesłaniem Jezusa do całego świata! Ciekawostką jest, że Dzienniczek, który dzisiaj czytamy jest odtworzeniem jego pierwotnej wersji. Pierwszy Dzienniczek spaliła sama Faustyna, za namową czarnego anioła, który powoływał się na Jezusa. Mistyczka podjęła decyzję o odtworzeniu zniszczonych zapisków oraz o ich kontynuacji. Faustyna całkowicie zaufała, umiłowała i oddała się Jezusowi. Warto czytać Dzienniczek, zgłębiać treści w nim zawarte. Dla wielu wybrane fragmenty tej lektury są zawiłe i niezrozumiałe, dlatego można wspomóc się dodatkowymi materiałami.

Serdecznie polecamy książki wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia i s. Faustyny – ks. Józefa Pochwata.
Jezus zaufał Faustynie
Maryja i święci w pismach św. Faustyny
Spowiedź i kierownictwo duchowe w pismach św. Faustyny

Autor analizuje Dzienniczek, wgryza się w treść, pomaga czytelnikowi zrozumieć przesłanie w nim zawarte.
Dziękujmy Bogu za św. s. Faustynę, odmawiajmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, czytajmy Dzienniczek i książki, dzięki którym zrozumiemy jak wielki dar otrzymaliśmy – Boże Miłosierdzie, obyśmy tylko chcieli z tego daru czerpać.

Polecamy również:
Boże Miłosierdzie
Elementarz Miłosierdzia
Droga Miłosierdzia
Kolorowanka dla dzieci – Przyjaciele Jezusa (Święci i błogosławieni)

Informacje zaczerpnięte z: www.faustyna.pl

Zapisz się na newsletter
sklep@stanislawbm.pl
Projekt i wykonanie TBC Project