zadzwoń 12 25 75 336 napisz sklep@stanislawbm.pl
Lista wpisów
Lista wpisów
Wielki Post 2024: od popiołu do nowego życia w Chrystusie
12.02.2024
#WIELKI POST 2024
#OBRZĘD POSYPANIA POPIOŁEM
#LIST DO KOLOSAN
#NOWY CZŁOWIEK
#CROSSPOST

Praktyka posypywania głów popiołem jest znana ze Starego Testamentu. Pamiętasz zapewne z Księgi Jonasza o podjęciu pokuty przez Niniwę? Zewnętrznie wyrażała się ona w przybraniu worów pokutnych oraz posypaniu głów popiołem. Obrzęd ten przywołuje znikomość ludzkiego życia, które stopniowo „obraca się w proch”. Z drugiej strony popiół kojarzy się z oczyszczającym działaniem ognia – może zostać użyty do użyźnienia ziemi, dając nadzieję na rozwój nowego życia.

W dzisiejszym wpisie o:

– koncepcji „nowego człowieka”,

– celu Wielkiego Postu,

– propozycji wielkopostnego wyzwania.

Śmierć „starego człowieka”

W chrześcijaństwie popiół może się nam kojarzyć z obumarciem „starego człowieka”:

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 1–3).

Przez chrzest każdy z nas został zanurzony w śmierć Chrystusa. I mimo że wciąż żyjemy w ciele, w świecie materialnym, w nadziei już dotykamy rzeczywistości nieba:

„Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,4).

Jak odpowiedzieć Miłości?

Wielki Post co roku daje nam „pretekst” do ponownego przemyślenia w co, a przede wszystkim w Kogo wierzymy. Niestety wielokrotne powtarzanie nauki o odkupieniu, o ofierze krzyża sprawia, że niejako przyzwyczajamy się do niej i czasem stajemy się coraz bardziej obojętni na prawdę, że Syn Boży oddał za nas swoje życie (sic).

Doświadczenie miłości Jezusa prowadzi do radyklanej zmiany życia, o której św. Paweł naucza, posługując się obrazem śmierci „starego” i narodzin „nowego” człowieka:

„Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem (…) A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga]…” (Kol 3, 5.8–10).

Z ostatnim przytoczonym zdaniem wiąże się obietnica „głębszego poznania Boga”. Nauczyliśmy się poznawać i przyswajać wiedzę o Bogu, serwowaną nam w postaci gładkich formuł katechetycznych. I bardzo dobrze: zdobycie podstaw systematycznej wiedzy teologicznej jest niezbędne do uniknięcia poważnych błędów doktrynalnych. Czy jednak można utożsamiać „podstawy” z całą „budowlą”? W życiu chrześcijanina przychodzi moment, gdy powinien przestać: myśleć, czuć i mówić jak dziecko (1 Kor 13, 11) i zacząć budować osobistą relację z Panem, której nie rozerwą ani współczesne prądy myślowe, ani cierpienie, ani dobrobyt, bo nie będzie w stanie wyrzec się Kogoś, Kogo spotkał.

Gdzie Go szukać?

Pozostaje pytanie jak? Jak i gdzie Go szukać? Odpowiedź jest zaskakująco prosta w Piśmie Świętym. Zacznij od Ewangelii wg św. Marka, zwanej Ewangelią katechumenów. Obserwuj uważnie, w jaki sposób Jezus się zachowuje, jakie są Jego gesty, spojrzenie, wsłuchaj się w to, co i jak mówi. Być może lektura Pisma Świętego wyda Ci się na początku jałowa, jednakże dzięki wytrwałości i szczerości serca, z czasem zaczniesz słyszeć słowo, które kieruje do Ciebie Pan. Proś Ducha Świętego o światło.

W ten sposób odpowiesz na wezwanie z I czytania na Środę Popielcową: „Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13). Wszelkie praktyki pokutne są dobre, zachęca nas do nich sam Jezus w swoim Kazaniu na górze, jednak nie jest dobre mylenie środków z celem. Może być tak, że ktoś dzielnie wytrwa przez czterdzieści dni w robieniu czy odmówieniu sobie czegoś, być może dzięki temu poprawi się jego sylwetka, co niewątpliwie będzie dla niego korzystne ze względów estetycznych, jednakże nie przyniesie mu żadnej korzyści na poziomie duchowym. Dlatego warto przy każdym postanowieniu zadać sobie pytania: dlaczego, dla Kogo i po co to robię?

„Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi…” (1 J 4, 20)

Pan Bóg obdarza nas różnymi darami, abyśmy mogli służyć braciom i siostrom, a w ten sposób sami wzrastać w miłości. Potrzebujemy do tego DRUŻYNY, w której będziemy mogli się rozwijać. Być może już masz wspólnotę albo jesteś zaangażowany w swojej parafii. Jeśli jednak nie, możesz zacząć od dołączenia do wirtualnej wspólnoty Crosspostu. To projekt tworzony przez duszpasterza młodzieży, ks. Marcina Filara, znanego również jako @padrefilar, oraz dwoje świeckich chrześcijańskich tiktokerów: Paulę (@jakubik_paula) i Patryka (@ceremoniarznatiktoku). Poprzez codzienne filmiki, zadaniach w planerze oraz cotygodniowe live'y, poprowadzą Cię do otwarcia się na doświadczenie wspólnoty, a przede wszystkim do spotkania z najważniejszą postacią Wielkiego Postu.

Dołącz do DRUŻYNY!

Podsumowanie

Zapraszamy do podjęcia osobistej refleksji nad koncepcją „nowego człowieka" oraz do wzięcia udziału w propozycji wielkopostnego wyzwania. Warto pamiętać, że Wielki Post nie jest jedynie okresem wyrzeczeń czy zewnętrznych praktyk pokutnych, ale przede wszystkim czasem intensywnego duchowego wzrastania. Naszym celem jest zbliżenie się do Jezusa i budowanie z Nim relacji na solidnych fundamentach.

Zachęcamy również, by dołączyć do crosspostowej DRUŻYNY. Niech ten czas stanie się okazją nie tylko do osobistej przemiany, ale również do zacieśnienia więzi z bliźnimi.

Oby ten Wielki Post zaowocował autentycznym nawróceniem i powrotem do pierwszej miłości (Ap 2,4–5).

 

Źródła:

  • Crosspost, 40 dni dla ducha, Crosspost.pl, https://www.crosspost.pl/, (dostęp: 9.02.2024).
  • Zwoliński A., Wielki Post. Przewodnik po wybranych treściach, symbolach i znaczeniach, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2021.
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki