Aktualności

18 / 01 / 2021

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

19 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Józef urodził się w Korczynie, w diecezji przemyskiej w religijnej rodzinie. Po ukończeniu nauki najpierw w rodzinnej miejscowości, a później w Rzeszowie wstąpił do przemyskiego seminarium duchownego. Święcenia przyjął w 1864 roku. Pracował jako wikariusz w Samborze następnie został skierowany na studia do Rzymu. Obronił tam doktorat z teologii oraz prawa kanonicznego. Napisał znakomitą pracę „Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska”.
Po powrocie do Ojczyzny został wykładowcą w przemyskim seminarium, w późniejszych latach rektorem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o szerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek).
W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej.
Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: „Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Maryi Panny”.
Rządy biskupa Pelczara były czasem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych. W tym celu często gromadził księży na zebrania i konferencje oraz pisał wiele listów pasterskich. Przeprowadził także reformę nauczania religii w szkołach podstawowych. W 1902 roku urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne, założył Małe Seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup w tamtych czasach, pomimo zaborów, odważył się w 1902 roku zwołać synod diecezjalny po 179 latach przerwy, aby oprzeć działalność duszpasterską na mocnym fundamencie prawa kościelnego. Swój czas poświęcał Bogu i potrzebującym.
Józef Sebastian Pelczar zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Papież Jan Paweł II w 1991 roku zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.
Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej katedrze. W szczególny sposób święty biskup jest czczony w krakowskim kościele sercanek, gdzie znajduje się poświęcona mu kaplica.

(Informacje zaczerpnięte z www.brewiarz.pl)

Józef Sebastian Pelczar – Życie duchowe: tom 1
Józef Sebastian Pelczar – Życie duchowe: tom 2

Zapisz się na newsletter
sklep@stanislawbm.pl
Projekt i wykonanie TBC Project