zadzwoń 12 25 75 336 napisz sklep@stanislawbm.pl
Lista wpisów
Lista wpisów
Dlaczego „Hamlet”?
17.11.2023
#PAWEŁ VI
#TRZEJ ŚWIĘCI PAPIEŻE Z BLISKA
#KARD. RE

W maju tego roku w obiegu pojawił się nowy znaczek pocztowy. Widzimy na nim młodego księdza, o jasnych oczach i przenikliwym spojrzeniu. Jego rysy, nieco surowe, odznaczają się szlachetnością. W tle możemy zobaczyć flagę z herbem papieskim.

Projekt znaczka autorstwa Pawła Myszki powstał z okazji 100. rocznicy posługi przyszłego papieża Pawła VI w nuncjaturze w Polsce. Ksiądz Giovanni Battista Montini pracował w Warszawie od maja do listopada 1923 roku, jako sekretarz ówczesnego nuncjusza, abp. Lorenzo Lauriego. 

Podczas pobytu w naszym kraju ks. Montini odwiedził między innymi Jasną Górę oraz Kraków. Nauczył się podstaw polskiego, dzięki czemu mógł w przyszłości zwracać się do Polaków, wplatając w swoje wypowiedzi polskie słowa. 

 Wybór kardynała Montiniego

Arcybiskupa Mediolanu widziano jako kandydata na następcę św. Piotra już po śmierci papieża Piusa XII. Istniała jednak zasadnicza przeszkoda, ponieważ abp Montini nie miał wtedy kapelusza kardynalskiego… Jedną z pierwszych decyzji nowo wybranego papieża, Jana XXIII, było kreowanie Montiniego kardynałem. Pięć lat później kardynał Giovanni Battista Montini został 262. papieżem Kościoła katolickiego, przyjmując imię: Paweł VI.

„Pogodne i uważne spojrzenie”, które znamy ze wspomnianego znaczka, było czymś, co przykuło uwagę Giovanniego Battisty Re, autora książki Trzej święci papieże z bliska, podczas spotkania z Pawłem VI w Sekretariacie Stanu. Kardynał Re wspomina również, jak wielkie wrażenie wywarł na nim sposób, w jaki papież Paweł VI zwracał się do rozmówcy – pełen delikatności, uprzejmości i ciepła. 

„Hamlet z Mediolanu”

Pontyfikat Pawła VI przypadł na burzliwy czas napięć między tradycjonalistami a progresistami. Niektórzy przypisywali mu niezdecydowanie, nazywając „Hamletem z Mediolanu”. Jednakże po latach kard. Re ocenia sposób postępowania Pawła VI jako rozsądny, wynikający z silnego poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Cechowało go przywiązanie do prawdy, która z natury niezmienna, nie może być poddana przemijającym prądom umysłowym. Symbolem nonkonformizmu Pawła VI jest encyklika Humanae vitae. Opowiedział się w niej przeciwko stosowaniu antykoncepcji wbrew wielu sugestiom płynącym również z wewnątrz Kościoła. 

Rola kobiet w Kościele

Papież Paweł VI ogłosił doktorami Kościoła św. Katarzynę ze Sieny oraz św. Teresę z Ávili. Z jego inicjatywy kobiety znalazły się podczas obrad na salach soborowych. Powołał Komisję Studiów ds. Roli Kobiet w społeczeństwie i w Kościele, a także mianował prof. Rosemary Goldie podsekretarzem Sekretariatu ds. Świeckich. W tamtych czasach były to działania bezprecedensowe. 

Papież cywilizacji miłości

Słowo miłość pojawia się w tekstach Montiniego z największą częstotliwością. W 1922 roku w liście pisanym do brata, Ludwika po raz pierwszy posłużył się sformułowaniem cywilizacja miłości. Jak uważa kard. Re „Ta koncepcja w pewnym sensie obejmuje całą istotę nauczania papieskiego i reprezentuje apogeum jego nauki społecznej”. W kształt cywilizacji miłości wpisywało się zaangażowanie papieża Pawła VI w pomoc ubogim i piętnowanie niesprawiedliwości społecznej. Paweł VI był wyczulony na problem głodu na świecie oraz nierówny podział dóbr. 

Integralny rozwój człowieka

W 1968 roku Paweł VI opublikował „innowacyjną” encyklikę Populorum progressio. Pisał w niej o potrzebie solidarnego i integralnego rozwoju, który miał dotyczyć w równym stopniu wszystkich części świata. Papież dostrzegał w nierównościach społecznych źródło konfliktów, dlatego sformułował tezę, że „sprzyjanie postępowi prowadzi do utrwalania pokoju”. Encyklika Populorum progressio w centrum stawiała godność człowieka, promowała wartość braterstwa, a tym samym nowy, uniwersalny humanizm. Zdumiewającym jest fakt, że powszechnie postulowane dzisiaj hasła, były proponowane przez Pawła VI już pół wieku temu.

Podsumowanie

Papież Montini znakomicie potrafił analizować bieżącą sytuację. Myślał dalekosiężnie, nieraz wyprzedzając swoją epokę. Równocześnie troszczył się o tych, którzy potrzebowali jego pomocy „tu i teraz”. Jak po latach możemy ocenić trafność jego decyzji? O tym przekonasz się Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku, sięgając do książki Trzej święci papieże z bliska

 

 

Źródła:

 

 

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki